Przedszkole nr 94 Plastusiowy Domek

 

Nawigacja

Nasze przedszkole

Koncepcja pracy przedszkola

 

  

WIZJA

Aby dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia,

gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły. 

Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.

Tolerancyjne i kulturalne.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne

 

oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 94

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej rzeczywistości. Praktycznych umiejetności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu - dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspakajania własnych potrzeb.

 

W naszej placówce  szczególna rolę odgrywa muzyka. Wychowanie muzyczne wpływa pozytywnie zarówno na dzieci aktywne i rozmowne jak i na dzieci nieśmiałe, zamknięte w sobie. Muzyka ułatwia nawiązywanie kontaktów i pozwala na wyrażanie uczuć oraz kształci wrażliwość.

Umuzykalnienie dzieci w przedszkolu ma również znaczenie zdrowotne, kształcące i wychowawcze, gdyż usprawnia ogólną koordynację ruchową dzieci, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, poprawia wymowę oraz wdraża do szybkiej orientacji i uaktywnia dziecko.

Z muzyką łączy się ruch, który jest podstawowym bodźcem rozwojowym, spełniającym funkcję stymulującą. Jest jednym ze wskaźników zdrowia . Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Dlatego troska o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu możliwości wszechstronnego ruchu jest działaniem szeroko pojętego zdrowia dziecka- zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola:

* posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej

* jest samodzielny

* interesuje się nauką i techniką

* aktywnie podejmuje działania

* zna i respektuje normy społeczne

* jest otwarty na potrzeby innych ludzi

* potrafi współdziałać w zespole

* lubi działania twórcze

* jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przkazu

* zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia

* posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym

* wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego

* ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

* Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez świadome podejmowanie działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

* Przyzwalanie dzieciom na rozwój zgodnie z ich indywidualnym potencjałem.

* Wyzwalanie w dzieciach postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

* Rozwijanie relacji między dziećmi i dorosłymi opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji.

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA NR 94 „PLASTUSIOWY DOMEK”

„PLASTUŚ - HEJ!”  

I

Czy wiecie moi drodzy Państwo

Kto to jest Plastuś i co On robi

My opowiemy Wam historię

Jak mały ludzik się narodził

Potrzebna jest nam plastelina

I zwinne ręce do roboty

Ktoś lepi główkę, a ktoś nóżki

I wnet skończyły się kłopoty

 

Ref. Bo powstał Plastuś-Plastuś

Przyjaciel nasz,

Plastuś, który zawsze jest wśród nas

A to Przedszkole to jest Jego Dom

Plastusiowy Dom-Plastusiowy Dom

II

A gdy na spacer wychodzimy

Zawsze bierzemy Go ze sobą

By z nami bawił się wesoło

I spacerował po ogrodzie

A gdy zajęcia zaczynamy

To Plastuś siedzi nie przeszkadza

I mądre wypowiedzi Dzieci

Uśmiechem chętnie wynagradza

 

Ref. Bo powstał Plastuś-Plastuś ...