Nawigacja

Nasze przedszkole

Koncepcja pracy przedszkola

 

  

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 94 "PLASTUSIOWY DOMEK"

NA LATA 2017- 2022

 

Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa,

ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz…”

<J.W.Dawid>

 

 

Koncepcję pracy w naszym przedszkolu opieramy na strategii rozwoju naszego miasta

 

Wrocławia.  Zgodnie ze strategią  „Wrocław w perspektywie 2020 plus” zamierzamy:

 

 

 • kształtować charakter, kreatywność i umiejętności interaktywne,

 

 • rozbudzać ciekawość i formować motywację,

 

 • edukować młodego wrocławianina, Polaka i Europejczyka w oparciu o fundamentalne wartości

 

         cywilizacji europejskiej,

 

 • dążyć do rozpoznawania zaniedbań wychowawczych i ich odpowiednią korektę

 

 

 

  Misja przedszkola

 

 

W Przedszkolu Nr 94 wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby

 

edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

 

     

     

     Nasze Przedszkole:

 

 

 • Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości,

 

 • Bada indywidualne możliwości dzieci,

 

 • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka,

 

 • Umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,

 

 • Wspiera działania wychowawcze rodziny.

 

   

    U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra

 

    Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

Wizja przedszkola

 

 

Przedszkole jest miejscem radosnej i mądrej zabawy, tutaj rozpoczyna się droga

 

do świata wiedzy i sukcesu.

 

 

 

     Dziecko, które kończy edukację przedszkolną jest szczęśliwe, wyposażone w wiedzę i umiejętności, gotowe do

 

     podjęcia nauki w szkole, jest twórcze i samodzielne w myśleniu i działaniu, jak również cechuje go kultura

 

     osobista i tolerancja.

 

 

Kierunki rozwoju Przedszkola Nr 94 „Plastusiowy Domek”

 

 

 

 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie

 

         z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej.

 

 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających

 

         jego aktywność.

 

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie

 

         jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej.

 

 

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

 

Podstawową zasadą wychowania w przedszkolu jest życzliwość, zaufanie, poszanowanie odrębności i osobisty

 

przykład każdego nauczyciela i pracownika przedszkola. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez własne

 

doświadczenia i aktywne poszukiwanie umożliwiające poznawanie otaczającej je rzeczywistości. Dzieci uczone

 

są troski o własne zdrowie , zachęcane do aktywności ruchowej, co pozwala na pełne realizowanie celów

 

edukacji zdrowotnej. Wychowankowie podejmują aktywność poznawczą w otaczającym je świecie, przez co

 

obserwują i badają zmieniającą się przyrodę, a także uczą się racjonalnie korzystać z jej zasobów.

 

    

     Dzieci mają równe szanse dzięki:

 

 • organizacji pracy, która zapewnia prawidłową opiekę każdemu dziecku, a podejmowane działania

 

         wychowawcze sprzyjają kształtowaniu postaw opartych na wartościach uniwersalnych,

 

 • wdrożonemu systemowi wspomagania dzieci zdolnych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

    

     Absolwent Przedszkola Nr 94 „Plastusiowy Domek” to dziecko, które :

 

 

 • zna zasady i normy kultury osobistej,

 

 • wyznaje takie zasady jak: dobro, prawda , piękno,

 

 • jest ciekawe świata,

 

 • dąży do pogłębienia wiedzy,

 

 • rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty,

 

 • jest samodzielne, otwarte, koleżeńskie w kontaktach z rówieśnikami,

 

 • posiada elementarne podstawy wiedzy, umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,

 

 • posiada poprawną wymowę, bogaty zasób słownictwa,

 

 • jest wrażliwe na sztukę , piękno otaczającego świata,

 

 • wie, co sprzyja i zagraża zdrowiu,

 

 • jest odpowiedzialne za własne czyny,

 

 • jest przygotowane do stawiania czoła trudnościom i kłopotom, które może napotkać na swojej drodze,

 

 • jest optymistą.

 

 

 

 

 

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA NR 94 „PLASTUSIOWY DOMEK”

„PLASTUŚ - HEJ!”  

I

Czy wiecie moi drodzy Państwo

Kto to jest Plastuś i co On robi

My opowiemy Wam historię

Jak mały ludzik się narodził

Potrzebna jest nam plastelina

I zwinne ręce do roboty

Ktoś lepi główkę, a ktoś nóżki

I wnet skończyły się kłopoty

 

Ref. Bo powstał Plastuś-Plastuś

Przyjaciel nasz,

Plastuś, który zawsze jest wśród nas

A to Przedszkole to jest Jego Dom

Plastusiowy Dom-Plastusiowy Dom

II

A gdy na spacer wychodzimy

Zawsze bierzemy Go ze sobą

By z nami bawił się wesoło

I spacerował po ogrodzie

A gdy zajęcia zaczynamy

To Plastuś siedzi nie przeszkadza

I mądre wypowiedzi Dzieci

Uśmiechem chętnie wynagradza

 

Ref. Bo powstał Plastuś-Plastuś ...

  

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 94 "Plastusiowy Domek"
  ul. Grabiszyńska 147
  Wrocław
 • (71) 798 68 24
  łączy z p. intendent
  lub wew.103
  wew.101 - dyrektor - Barbara Więcławska
  wew.201 - łączy z grupą I

Galeria zdjęć